Thursday, November 10, 2011

You probably won't remember the things that I won't forget

Kỉ niệm không phải là phấn viết trên bảng mà ta có thể dùng khăn xoá đi. Nó đáng được trân trọng và giữ kĩ trong lòng mỗi người. Ai cũng có một người để nhớ về dù cho người đó có đang bên cạnh hay không còn đi chung một con đường. Với tôi, anh là người đó, nhưng có thể với anh, tôi không phải...

http://nhacso.net/nghe-playlist/sombodys-me-somebodys-you.X1tWUkRX.html


*Bài này và playlist soạn cũng lâu rồi, nhưng hôm nay nhìn tấm hình mới nhớ lại :-)

No comments:

Post a Comment